Integra - Tarnowski Senior w Centrum Wydarzeń

O Projekcie

„Tarnowski senior w centrum wydarzeń” to inicjatywa na rzecz integracji i współpracy mieszkańców Tarnowa. Osoby w wieku powyżej 60 lat, a także przedstawiciele  młodszych pokoleń będą mogły w projekcie wspólnie wypracować nowe pomysły i inicjatywy miejskie, odpowiadające im potrzebom i aspiracjom.

Zadanie realizowane od czerwca do grudnia 2016 r. jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Integra zapewni seniorom:

  • zdobycie aktualnej informacji na temat działań społecznych, realizowanych w Tarnowie
  • skuteczne włączenie ich w te aktywności
  • zdobycie kompetencji cyfrowych i komunikacyjnych

W trakcie projektu odbędzie sie wiele dyskusji i spotkań na temat:

  • pozycji i roli seniorów w mieście
  • form i zaawansowania procesów integracyjnych
  • usług socjalnych i zdrowotnych
  • aktywności kulturalnej i artystycznej
  • sportu, aktywności fizycznej i ekologii
  • wizerunku miasta, postrzegania działań władz przez mieszkańców
  • zarządzania miastem

Efektem dyskusji i spotkań są usystematyzowane wnioski z analizy w formie tzw. mapy myśli prezentującej elementy

STRATEGII OBYWATELSKIEJ - TARNÓW 2030 

pobierz ulotkę