Integra - Tarnowski Senior w Centrum Wydarzeń

Przyjaźni seniorom

W ramach projektu podjęliśmy współpracę z organizacjami oraz tarnowskimi aktywistami, którzy aranżują wiele działań wielopokoleniowych oraz stwarzają warunki do zaangażowania się seniorów w różne miejskie inicjatywy.

 1. Fundacja Promocji Artystycznej "Aspiranci"
  "Aspiranci" - to pomysłodawcy oraz organizatorzy wielu inicjatyw i wydarzeń kulturalnych w Tarnowie. Działający i współpracujący z wieloma organizacjami, instytucjami oraz artystami z miejskiej sfery kultury.
  http://www.aspiranci.pl
  Lider: Natalia Tryba


 2. Tarnowska Akademia Piłkarska (TAP) 
  W TAP promują dobrą zabawę oraz aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez naukę i doskonalenie umiejętności piłkarskich wśród dzieci i młodzieży.
  https://www.facebook.com/Tarnowska-Akademia-Pi%C5%82karska-178349975557564/
  Lider: Bogusław Kwiek


 3. Fundacja Pracownia Kreatywna
  Przestrzeń dla realizacji działań, inicjatyw i aktywności zrodzonych z pasji. DIY (Do It Yourself), warsztaty twórcze dla młodszych i starszych, spotkania dyskusyjne i rozwojowe, Galeria Rzeczy Ładnych, rozwój osobisty, wolontariat, wymiana międzynarodowa i wiele, wiele innych…
  http://pracowniakreatywna.org
  Lider: Agnieszka Szajer


 4. Tarnowskie OSIE D'LOVE
  Projekt społeczny organizowany przez mieszkańców osiedla Westerplatte dla sąsiadów i mieszkańców Tarnowa, co lubią aktywne spędzać czas w towarzystwie innych, dzielić się swoimi pasjami i zmieniać swoje otoczenie na lepsze!
  https://www.facebook.com/TarnowskieOsiedlove/
  Lider: Dorota Omylska – Bielat


 5. Tarnowska Liga Debatancka / Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie
  Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej, aktywności obywatelskiej i budowaniem nowej kultury wypowiedzi wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa. A tym celu używane jest narzędzie debatowania w stylu oksfordzkim.
  http://www.tarnowskaligadebatancka.pl
  Lider: Marcin Lewandowski


 6. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej
  MCAS-y dają możliwość wyjścia z domu, spotkania z przyjaciółmi i znajomymi, rozwinięcia pasji i zainteresowań, nabycia nowych umiejętności i zadbania o zdrowie.
  http://www.centrasenioralne.pl
  Lider: Mirosław Biedroń


 7. Warsztat Terapii Zajęciowej
  Ośrodek stanowi wyodrębnioną organizacyjnie placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
  http://www.wtztarnow.pl 
  Lider: Mirosław Mielak 8. Niezależny Serwis Informacyjny "KADR"
  Serwis informacyjny dla mieszkańców Tarnowa i okolic.
  https://www.facebook.com/NSerwisKADR?fref=ts
  Lider: Lidia Jaźwińska


  W trakcie trwania projektu współpracowaliśmy przy organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie, która zainagurowała swą działalność dydaktyczną we wrześniu 1966.  Świętując swoje 50-lecie szkoła zaprosiła starszych absolwentów ze swoimi wnukami na spotkania, podczas których była okazja podzielenia się swoimi wrażeniami z pobytu w tej placówce oraz zeskanowania swoich zdjęć z dawnych lat, które utworzyły album wspomnień szkoły.
  http://www.sp18.tarnow.pl
  Lider: Agnieszka Mazur