Integra - Tarnowski Senior w Centrum Wydarzeń

Wydarzenia miejskie

Wspólnie z tarnowskimi instytucjami zapraszamy seniorów i osoby młodsze na warsztaty i spotkania integracyjne:

 • 14 szkoleń z kompetencji cyfrowych
  Szkolenia przygotowujące seniorów do aktywnego włączenia się w kształtowanie inicjatyw miejskich przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, udziału w nich dzięki korzystaniu z narzędzi cyfrowych oraz komunikowaniu się z twórcami i uczestnikami tych inicjatyw.
 • 10 warsztatów „Seniorzy w akcji”
  W trakcie warsztatów zostanie przeprowadzona analiza 7 wybranych wcześniej oddolnych inicjatyw miejskich pod kątem ich otwartości na zaangażowanie się przez osoby z grupy 60+ oraz młodzież.
 • 7 spotkań „Motywatory tarnowskiego seniora”
  Spotkania przygotowane przez Liderów Inicjatyw Miejskich na temat różnych projektów podejmowanych przez organizacje i społeczności tarnowskie.
 • Tarnowskie Forum Aktywnego Seniora
  Konferencja prezentująca pomysły osób starszych na adaptację działań prowadzonych w Tarnowie do potrzeb osób starszych.