Integra - Tarnowski Senior w Centrum Wydarzeń

KULTURALNIE O KULTURZE

  • 17:00 do 19:00
  • 30 listopada
  • wydarzenie archiwalne

Fundacja Pracownia Kreatywna oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pragną serdecznie zaprosić na spotkanie dyskusyjne pn. KULTURALNIE W KULTURZE” które odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Fabryce Przyszłości – ul. Szeroka 7, Tarnów, podczas którego będziemy rozmawiać o miejscu, roli i znaczeniu kultury w naszym życiu w kontekście oferty kulturalnej Tarnowa i regionu.

Spotkanie „KULTURALNIE W KULTURZE” jest otwartą dyskusją panelową pomiędzy osobami związanymi z tworzeniem oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców miasta, a adresatami i twórcami – autorami dzieł i utworów dedykowanych odbiorcom.

Spotkanie ma charakter dyskusyjny i stwarza przestrzeń do wymiany myśli i opinii uczestników na temat związany z zagadnieniem kultury i sztuki w naszym życiu w odniesieniu do oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców Tarnowa. Wydarzenie ma sprowokować do podjęcia rozmów na temat realnej wartości oferty kulturalnej dostępnej dla Tarnowian z perspektywy podmiotów uczestniczących w procesie upowszechniania i promocji różnorodnych form artystycznych z obszaru kultury i sztuki.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele reprezentujący różne instytucje artystyczne i kulturalne Tarnowa – począwszy od artystów - twórców będących kreatorami i inicjatorami jako pierwsze ogniwo aktu twórczego, poprzez pośredników – czyli instytucji i organizacji kulturalnych zajmujących się krzewieniem, propagowaniem i wspieraniem różnorodnych form kultury i sztuki – po odbiorców, czyli adresatów artystycznych przekazów.

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA


Kulturalnie o kulturze - 1
Kulturalnie o kulturze - 2
Kulturalnie o kulturze - 3
Kulturalnie o kulturze - 4
Kulturalnie o kulturze - 5
Kulturalnie o kulturze - 6
Kulturalnie o kulturze - 7
Kulturalnie o kulturze - 8
Kulturalnie o kulturze - 9
Kulturalnie o kulturze - 10