Integra - Tarnowski Senior w Centrum Wydarzeń

Zapraszamy do współpracy

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" podejmuje szereg działań i projektów na rzecz integracji tarnowskich seniorów, wśród których są m.in. zajęcia cyfrowe dla seniorów prowadzone w Fabryce Przyszłości (www.fabrykaprzyszlosci.pl), prowadzenie portalu historii najnowszej Tarnowa nostalgikon.pl  oraz działania ukierunkowane na międzypokoleniowa wymianę doświadczeń (www.wintar.pl).

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje i instytucje, którym zależy nam aktywizacji społecznej i integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób w wieku powyżej 60 lat.

Fabryka Przyszłości
ul. Szeroka 7
33-100 Tarnów

Anna Burda
tel. +48 797 590 419
e-mail: integra@mwi.pl

 

Realizator projektu